המחקר הוכיח כי בזכות חליטת הצמחים הייחודית, השיער נהיה עבה יותר, חזק ומבריק.

‘BORN’ לשיער מוגן בפטנט ישראלי ובפטנט גרמני ועתיד לקבל פטנט במדינות נוספות בעולם.

חברת kStar Development ביצעה מחקר נרחב אודות חליטת הצמחים באמצעות בדיקות מעבדה, נסייניות ובדיקות באמצעים טכנולוגיים שונים. המחקר הוכיח כי בזכות חליטת הצמחים הייחודית, השיער נהיה עבה יותר, חזק ומבריק.

המחקר כלל 46 נסייניות אקראיות, כולן נשים, כל נסיינית קיבלה:

1. שקיקי צמחים לשימוש אישי
2. הוראות שימוש מפורטות
3. שאלון ארוך ומפורט, אותו הייתה צריכה למלא בהרחבה.

על בסיס העדויות שמולאו בשאלונים, הגענו למסקנה כי יש שינוי מהותי באיכות השיער, הנראות ותחושת העובי שלו.

’BORN’ לשיער מוגן בפטנט ישראלי ובפטנט גרמני ועתיד לקבל פטנט במדינות נוספות בעולם (המידע תקף לחודש אוקטובר 2020).

על מנת לקבל פטנט, יש להוכיח כי פותחה המצאה. בקשת הפטנט נבדקת ונחקרת על ידי חוקרים באופן קפדני ביותר. בכדי להוכיח שאכן פותחה המצאה, ביצעה החברה מחקר מעמיק ופרטני יותר עם 2 מתוך 46 הנסייניות,
שתיהן נשים.

המחקר בדק שיערות מ 7- מקומות ספציפיים, לפני השימוש בחליטת הצמחים ולאחר השימוש:

מעקב בחורה א׳
שם: XXX
גיל: 24

נלקחו לבדיקה שיערות מ 7- המקומות המסומנים באיור. נתמקד כעת באזור אחד מתוך שבעת האזורים שנבדקו, האזור הקדמי שנקרא: Floral Hairline

נבדקו 3 שיערות לפני השימוש ו 3- שיערות אחרי השימוש.

מאזור הקדמי נלקחו מספר שיערות לפני השימוש בחליטה ואחרי השימוש.
6 מהן נבדקו תחת מיקרוסקופ אלקטרוני, שהוא אמצעי לבדיקת רקמות / פני שטח.

6 השיערות כללו: 3 שיערות לפני השימוש (מוצג A) ו 3- שיערות אחרי השימוש (מוצג B).

ניתן לראות בבירור את השינוי!

שיערות 1,2,3 שנלקחו מהאיזור הספציפי לפני השימוש, דקות מאוד ביחס לשיערות 4,5,6 שנלקחו מאותו אזור
אחרי השימוש. השיערות לאחר השימוש בחליטה הן עבות יותר, ובבדיקה מעמיקה באמצעות מכשור טכנולוגי מתאים, גילינו כי הן גם חזקות ומבריקות הרבה יותר!

מוצגים באמצעות מספרים, העוביים המשתנים של השיערות אשר נבדקו לפני ואחרי השימוש בחליטה:

שיערות מאיזור קדמי

בנוסף לנתונים שהתגלו כתוצאה מן המחקר, החברה נתנה מקום גם לעדויות של נסייניות, אשר חיזקו
את תוצאות המחקר ואף דיווחו על איכויות נוספות שלא נבדקו מראש.

דוגמא לעדויות אלו ניתן למצוא באזור ׳לקוחות ממליצות׳ בעמוד הבית.
* הנתונים והתצלומים המוצגים הם מתוך מסמך הפטנט הישראלי.

סל קניות יש לך קופון?
עוד 295 והמשלוח בחינם!